הצעת מחיר | CAT | טרקטורים וציוד I.T.E
-->

2019 - שנת ההסדרה, שנת המהפיכה של משק הגז הטבעי בישראל

שדה חובה