אנרגיה איכותית במצעד הגאווה בתל-אביב | CAT | טרקטורים וציוד I.T.E