היעה האופני הזעיר מדגם 216B3 - CAT | CAT | טרקטורים וציוד I.T.E