טרקטורים וציוד מציינת 70 שנות עוצמה | CAT | טרקטורים וציוד I.T.E