מרכז ההדרכה וההכשרה של טרקטורים וציוד | CAT | טרקטורים וציוד I.T.E