נחנך מרכז השירות והמכירה החדש | CAT | טרקטורים וציוד I.T.E