סיכום כנס אנרגיה וגז 2018 - מוכנות לשלב ההסדרה | CAT | טרקטורים וציוד I.T.E