כנס אנרגיה וגז 2018: שלב ההסדרה | CAT | טרקטורים וציוד I.T.E