מהפיכה בתחום השכרות כלי צמ”ה בישראל | CAT | טרקטורים וציוד I.T.E