המהפיכה של משק הגז הטבעי בישראל | CAT | טרקטורים וציוד I.T.E