כנס יועצי החשמל הבינלאומי במלאגה | CAT | טרקטורים וציוד I.T.E